Kim jesteśmy, czyli administrator twoich danych

Adres naszej strony internetowej to: 
http://barmanforyou.pl
i oświadczamy, że jesteśmy jej administratorami oraz twórcami treści która się na niej znajduje

§
W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Tatra Company, ul. Bilinówka 4, o numerze NIP 7361640032 34-500 Zakopane.  Ochrona danych, odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, należących do dostawcy usługi hostingowej firmy KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732079, NIP: PL6792736374, właściciel serwisu www.kei.pl

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” natomiast, oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 1. 

§
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści umów, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.Tylko w zakresie i celu niezbędnym, do należytego wypełnienia uzasadnionych interesów& prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. 
W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Twoje Uprawnienia względem poufności danych osobowych

§
Jak wspominaliśmy powyżej, na naszym portalu , zgromadzone dane dotyczące każdego użytkownika, przetwarzanezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Według prawidłowej polityki prywatności, oraz uprawnień przyznanych przez rozporządzenie RODO, każdej osobie której dotyczy przetwarzanie jej danych osobowych przysługują szczególne prawa:

  prawo dostępu do zgromadzonych danych osobowych o tobie,
prawo do sprostowania zgromadzonych danych osobowych o tobie,
prawo do usunięcia zgromadzonych danych osobowych o tobie,
prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych o twej osobie,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

§

Zasady związane z realizacją szczególnych uprawnień, osoby której dane są gromadzone. Zostały opisane szczegółowo w 
W Rozdziale III zatytułowanym Prawa osoby, której dane dotyczą”
Sekcji 1 – 4  określone w artykułach §12 – §22

W   dokumencie:
„ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.” 
,zwanym w popularnym skrócie „RODO” , a formalnie nazwanym
„Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

 

[Link do pełnego rozporządzenia RODO]
Zainteresowanych, zachęcamy do zapoznania się z tymi rozporządzeniem. Cały dokument mieści się na 88 stronach, precyzujących wszystkie prawa dotyczące ochrony i gromadzenia danych osobowych.  Wypada jednak powiedzieć, że uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać wam, w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
Podkreślam jednak, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej jest najważniejsze i przysługuje ci zawsze!

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, dopuściliśmy się naruszenia dotczycacych ich praw,
masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
https://uodo.gov.pl

§

Wpierw jednak, warto zwrócić się do nas

Jeśli masz konto użytkownika, skorzystałeś z naszego newslettera, dodawałeś komentarze w naszej witrynie lub akceptowałeś zgodę, dotyczącą akceptacji plików cookies od nas lub któregoś z naszych partnerów. To z pewnością zaczęliśmy gromadzić dane jak każdego z naszych użytkowników, których założeniem było ułatwienie Ci korzystania z naszej witryny. W każdej chwili, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem informacji, które zgromadziliśmy na twój temat oraz tego w jakich celach je przetwarzamy. Możesz  także zawsze zażądać usunięcia przez nas, całości zgromadzonych przez nas danych osobistych dotyczących twojej osoby.  
Wystarczy, że napiszesz na adres:

biuro@barmanforyou.pl

lub skorzystasz z formularza kontaktu

[Link Formularz Prośby o udostępnienie danych]

Dołożyliśmy wszelkich starań, by mamy nadzieje wszystkie mogące interesować Cie informacje, zostały wyczerpująco przedstawione w naszej Polityce Prywatności. Podany adres e-mail, możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo i podmioty partnerskie

Dziś po prostu wszędzie, nie ważne czy korzystając z komputera, czy telefonu komórkowego.
Nie tylko dokonując zakupu za pośrednictwem strony internetowej, ale również dodając komentarz, zapisując się do newslettera.
Czy po prostu kontaktując się przez znane z każdej witryny, ogólnodostępne formularze kontaktu…
Za każdym razem to robiąc, przekazujesz swoje dane osobowe, do administratorów tychże stron.
Potwierdzając politykę prywatności, jesteś świadom o gromadzeniu tych informacji przez administrację strony, w konkretnym, sprecyzowanym celu. 

Bezpieczeństwo

Zapewniamy Was, że na naszej stronie dbamy o bezpieczeństwo waszych danych. Gwarantujemy Ci poufność, wszelkich zebranych przez nas danych osobowych. Gwarantujemy również, że dochowaliśmy wszelkich koniecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Wszelkie informacje o użytkownikach, są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Jakiekolwiek udostępnienie danych lub przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie lub firmy zewnętrzne, zgromadzonych w naszej witrynie. Zostanie powierzone tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, z których usług sami korzystam (jak większość stron internetowych), przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług, udogodnień czy realizacji zamówień. Dostęp do danych może zostać udzielone jedynie takim firmą, które posiadające nieposzlakowaną opinie oraz spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa danych. Pełna lista tych firm, zwanych w tekście podmiotami trzecimi, znajduję się poniżej. Twoje dane po za podmiotami wyszczególnionymi i opisanymi poniżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Ty nasz użytkowniku,
akceptując ten regulamin, czyli naszą politykę prywatności. Jednocześnie oświatczasz, że jej zasady są ci znane i zapoznałeś się z nimi, a także że zgadzasz się z tymi postulatami, nie znajdując pośród nich niczego co mogło by być niezgodne z obowiązującym prawem.
Lista podmiotów, które mogą posiadać częściowe nie dane osobowe udostępnione na tej stronie

Dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, na  nasze zlecenie, szczegółowe cele  oraz szczegółowa polityka prywatności wszystkich podmiotów, została przedstawiona w poniższej części tekstu. Wyodrębniając szczegółowo: cele, zakres, konieczność użycia danych, czynności przetwarzania oraz czas przechowywania. Lista podmiotów, czyli partnerów współpracujących:

  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • Google
  • YouTube

Pliki Cookies

Witryna www.barmanforyou.pl używa plików cookies, jak większość stron internetowych.
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies, są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, które przechowywane są przez urządzenie na którym dana strona została przeglądana i można je zobaczyć lub usunąć po przez ustawienia używanej przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik oraz czasami zawiera specjalny kod śledzenia, mający rozpoznać użytkownika. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn zapisując ich ustawienia, ułatwiając ponownie logowanie, czy np. w przypadku sklepów internetowych zapamiętując nasz koszyk. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zgoda na cookies?

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlona została Ci informacja, na temat używania plików cookies, wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. W dowolnym momencie, możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki, lub wyczyścić te pliki na danym urządzeniu. Pamiętaj jednak, że usunięcie tych plików, sprawi że wszystkie ustawienia dokonane na stronie będą wyczyszczone. Sam brak pliku cookies i blokowanie jego zapisu, może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal.

Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszego portalu – za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

Jakie cookies gromadzimy i w jakim celu?

Cookies własne – Cookies własne wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, konieczne przy formularzu kontaktu, czy procesie składania zamówienia po przez sklep internetowy. Cookies własne obsługują również statystyki strony, wykrywają język, rodzaj urządzenia z którego przegląda się stronę. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Użyte w celu personalizacji i dostosowanie usług oferowanych przez stronę, jak język strony, wyświetlenie liczby odwiedzin, liczby wejść na pojedynczą stronę, personalizację widgetów jak wyświetlenie pogody odpowiedniego miejsca, czy zmianę koloru linków już naciśniętych, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu zapamiętania zgody cookies, utrzymania twojej sesji w użyciu, poprawności działania systemu WordPress, na którym oparta jest strona. Wykorzystywane i wymagające zgody każdorazowo, podczas dodania komentarza do wpisu na stronie, dodanie komentarza wymaga archiwizacji danych nie poufnych.

Dane mogą być wykorzystywane jedynie przez twórce CMS-a WordPress, adres strony głównej: https://wordpress.org/ W celu usunięcia zgódy które została zaakceptowane w naszej witrynie lub prośby o kopie zgromadzonych u nas danych osobowych, napisz wiadomość na biuro@barmanforyou.pl lub skontaktuj się przez formularz kontaktu dostępny na stronie [Link]. Strona na której są dostępne wszelkie informacje na temat plików cookie, jest dostępna pod adresem: http://www.allaboutcookies.org w języku angielskim. Gdybyście zdecydowali się na blokowanie plików cookies w swojej wyszukiwarce, opcja ta z pewnością jest dostępna z poziomu ustawień przeglądarki.

Google Analaytics  – używane w celu monitorowania informacji o użytkownikach, oraz śledzenia ruchu użytkowników na stronie. W założeniu sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn i jak do nich docierają. Google Analytics jest używane przez większość stron internetowych, dzięki temu dostarcza dużo informacji zebranych na innych stronach, tworząc jedną sieć.

Określenie grupy docelowej użytkowników i wymiana dotycząca podstawowych informacji, wieku, płci, miejsca zamieszkania, wyszukiwanych słów które ściągnęły na naszą stronę, mające na celu lepsze i precyzyjniejsze dobranie treści do zainteresowań odwiedzających. Rejestracja zachowania użytkownika na stronie, mające na celu usprawnienie funkcjonowania serwisu oraz poprawę wygody przeglądania dla gości.

Google Adsense
– reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Pliki wykorzystujące śledzenie użytkowników, śledzenie zakupów w sklepach współpracujących po przez wymianę informacji, skrypt wykorzystujący historię do jak najlepszego pokrycia reklamą odpowiednich miejsc, skrypt geotargetingu.

Zbieranie informacji, mające na celu jak najlepsze dostosowanie reklam do użytkownika. Skrypty mające za zadanie, śledzenie stopnia konwersji, śledzenie osób zainteresowanych produktem i marże z sprzedaż afilacyjnej. Zbieranie danych osobowych, mające na celu przedstawianie jak najdokładniejszych statystk i dobranie metody wyświetlania reklam, generującej najlepsze zyski.

Współposiadaczem tych danych jest partner oferujący usługę oraz skrypty do zarządzania nią, firma Google, z adresem siedziby głównej:
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Strona na której można zobaczyć politykę prywatności partnera Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Narzędzia społecznościowe na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę użytkownik zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki, a także jeśli użytkownik poda dane takie jak adres e-mail, nazwa użytkownika, numer telefonu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Logi serwera

 Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Jeśli udostępniłeś zdjęcie, lub artykuł na naszej stronie to również dane dotyczące twojej akcji, przechowywane będą przez czas nieokreślony.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli jesteś takowym), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości, mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. Twoje dane nie zostaną nigdzie przesłane po za wtyczkami podanymi powyżej (google analytics, google ad sense). Danymi podanymi w formularzach, operujemy jedynie w zakresie Marki Barman for You, jak i marek pokrewnych: Tatra Wedding, rozebranezakopane.pl, Skarby-Podhala, Tatra Designe. Których właścicielem i administratorem jest Michał Zubek

Chcesz usunąć swoje dane które posiadamy?

Wystarczy, że napiszesz na adres:

biuro@barmanforyou.pl

lub skorzystasz z formularza anulowania zgody którą zaakceptowałeś

[Link Formularza]

W treści wiadomości podaj swoje dane kontaktowe oraz formularze z których korzystałeś wcześniej na naszej stronie.


Dziękujemy za zainteresowanie naszą polityką prywatności.
Życzymy miłego korzystania z naszego serwisu, wszelkie dane które gromadzimy, oraz pliki cookies których używamy, mają na celu pomoc oraz ułatwienie korzystania z naszego serwisu.
W razie jakichkolwiek pytań, lub gdyby którykolwiek z punktów naszego regulaminu nie był zrozumiały, napisz do nas, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania.


Pozdrawiamy
Ekipa
Barman For You